سوالات / راهنما

سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

1.مسئولیت امنیت اطلاعات مربوط به حساب پرروبت بر عهده بازیکن است. هر عملياتي كه با نام کاربری و رمز ورود وارد حساب شده معتبر و قانونی در نظر گرفته شده است.

2 .اگر بازیکن شك دارد كه  نام کاربری و رمز عبور خود به دست شخص ثالث افتاده است با ریوبت ارتباط برقرار کند و تا زمانی که وضعیت روشن شود، حساب خود را به طور موقت تعليق کند.

3.برای اطمینان از امنیت اطلاعات شخصی، پررو بت  تماس با بازیکن تنها از طریق ایمیل ارائه شده در زمان ثبت نام انجام ميدهد.

4.هنگامی که شما عضو پررو بت هستید،  مسئول امنیت آدرس ایمیل ارائه شده هستيد. پررو بت مسئولیت مشكلات مربوط به امنیت حساب كه از طزيق ايميل ثبت شده شود را قبول نمی کند.

5.لُرد بت حق ارسال ایمیل، تماس تلفنی و SMS را برای اطلاع دادن به بازیکنان خود از تبلیغات و نوآوری های خاص را دارد.

6.بازیکنان که  از طریق تلفن همراه خود شرطبندي ميكنند از طريق تماس با پررو بت مسيوليت از دست دادن اطلاعاتی كه ممکن است در تلفن های همراه وکمیسیون که اپراتورها ممکن است ایجاد شده است برعهده بازيكن است.

7.لُرد بت از اطلاعات بازیکنان فقط استفاده می کند تا بتوانند در بازی ها شرکت کنند و اقدامات لازم را برای بازی انجام دهند.

8. اطلاعات بازيكن مطابق با سیاست امنیتی و حریم خصوصی  با اشخاص ثالث یا موسسات به اشتراک گذاشته نمی شود.


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.